Egyéb kapacitásaink

Egyéb kapacitásaink

BIOLÓGIAI INTÉZET

Sorszám Kód Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség
1 BI_IMM_01 Uzonyi Barbara, barbara.uzonyi@ttk.elte.hu, 0613722500/8664 sejtek és sejtpopulációk analitikai vizsgálata (fenotipizálás, expressziós vizsgálatok), sejtszortírozás/sejtválogatás
2 BI_GEN_01 Varga Máté, mvarga@ttk.elte.hu, 0613722500/8701 kisméretű kísélreti állatok (ecetmuslica, fonalféreg, hallárva) viselkedésének nagyáteresztőképességű vizsgálata
3 BI_CFMF_01 Schlett Katalin, schlett.katalin@ttk.elte.hu, 0613812181 / 8180 fixált és élő sejtek és szövetek fluoreszcens mikroszkópos vizsgálata, sejten belüli transzportfolyamatok elemzése
4 BI_ÉNB_01 Kékesi Adrienna Katalin kakekesi@ttk.elte.hu 0613722500/8104 Két-dimenziós differenciál gélelektroforézis (2D-DIGE), Humán/állati/és növényi minták proteomikai vizsgálata
5 BI_ÉNB_02 Kékesi Adrienna Katalin kakekesi@ttk.elte.hu 0613722500/8104 Elektrofiziológiai mérések altatott és szabadon mozgó állatokon
6 BI_BIK_01 Nyitray László nyitray@elte.hu 0613722500/8783 Rekombináns fehérjék előálltása

KÉMIAI INTÉZET

Sorszám Kód Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség
7 KI_EEL_01 Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107, Vesztergom Soma, soma.vesztergom@ttk.elte.hu elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok
8 KI_EKOL_01 Eke Zsuzsanna, zsuzsanna.eke@ttk.elte.hu, 0613722500/1612 Gázkromatográfiás mérések
9 KI_EKOL_02 Eke Zsuzsanna, zsuzsanna.eke@ttk.elte.hu, 0613722500/1612 LC-MS mérések
10 KI_ITMS Schlosser Gitta, gitta.schlosser@ttk.elte.hu, 06209234732 ESI-MS mérések
11 KI_LITK Schlosser Gitta, gitta.schlosser@ttk.elte.hu, 06209234732 LC-MS mérések
12 KI_RKL Turányi Tamás, tamas.turanyi@ttk.elte.hu, 0613722500/1109 Részletes gázkinetikai reakciómechanizmusokkal kapcsolatos vizsgálatok
13 KI_MSL_01 Vass Elemér, evass@elte.hu, +36705199327; Tarczay György, gyorgy.tarczay@ttk.elte.hu FT-IR és VCD (rezgési cirkuláris dikroizmus) mérések
14 KI_MSL_02 Vass Elemér, evass@elte.hu, +36705199327; Tarczay György, gyorgy.tarczay@ttk.elte.hu Raman optikai aktivitás és Raman-spektroszkópiai mérések
15 KI_EEL_02 Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok
16 KI_Silorg Szalay Roland, szalayr@chem.elte.hu anyagminták IR-spektroszkópiai jellemzése
17 KI_EEL_03 Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok
18 KI_EEL_04 Riedel Miklós, miklos.riedel@ttk.elte.hu, Vesztergom Soma, soma.vesztergom@ttk.elte.hu külső küvettás spektrofotometriai mérések
19 KI_EEL_05 Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 spektrofotometriás UV-VIS vizsgálatok
20 KI_EEL_06 Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 deformáció mérése, elektrokémiai-mechanikai vizsgálatok
21 KI_EEL_07 Zsélyné Ujvári Mária, maria.ujvari.zselyne@ttk.elte.hu minták polírozása
22 KI_EEL_08 Zsélyné Ujvári Mária, maria.ujvari.zselyne@ttk.elte.hu minták bevonatokkal történő ellátása
23 KI-HNL-01 Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 Felületi morfológia jellemzése, AFM vizsgálat
24 KI-HNL-02 Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata
25 KI-HNL-03 Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 Részecskeméret meghatározás
26 KI-HNL-04 Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 Határfelületi reológia
27 KI-NUCL-01 Homonnay Zoltán, homonnay.zoltan@ttk.elte.hu, 0613722500/1564, 303726494 vastartalmú fázisok analízise
28 KI-SZKBL-01 Harmat Veronika, veronika.harmat@ttk.elte.hu, 0613772500/6547 egykristálydiffrakciós vizsgálatok, kismolekulás krisztallográfia, fehérjekrisztallográfia
29 KI_SZKBL-02 Harmat Veronika, veronika.harmat@ttk.elte.hu, 0613772500/6547 fehérjék kristályosítása, fehérjekrisztallográfia

MATEMATIKAI INTÉZET

Sorszám Kód Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség
30   Dr. Lukács András (andras.lukacs@ttk.elte.hu, +36304789663) Mesterséges intelligencia alkalmazások kutatása-fejlesztése. Képi/mély tanulás alkalmazása innovatív megoldások létrehozására.
31   Dr. Zempléni András (andras.zempleni@ttk.elte.hu) Kockázatmodellezés, kockázatbecslés
32   Dr. Izsák Ferenc(ferenc.izsak@ttk.elte.hu,   06 1 3722500/8428) Matematikai modellezés, számítógépes szimuláció, gépi tanulási módszerek
33   Dr. Grolmusz Vince (grolmusz@pitgroup.org; 0613812226 ) Biológiai fehérje-fehérje interakciós hálózatok elemzése, fontos fehérje-célpontok azonosítása; számítógép-park;

FÖLDRAJZ- FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET

Sorszám Kód Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség
34 FFI_ÁT_01 Németh Tibor, tnemeth@ttk.elte.hu röntgen-pordiffrakciós ásványtani és agyagásványtani vizsgálatok
35 FFI_ÁT_02 Németh Tibor, tnemeth@ttk.elte.hu termoanalitikai vizsgálatok (DTA-TG) geológiai, talaj- és környezeti mintákon
36 FFI_ÁT_03 Baloghné Dr. Kiss Gabriella, gabriella.b.kiss@ttk.elte.hu, +361-372-2500/8197 fluidzárvány vizsgálatok (zárványpetrográfia, mikrotermometria)
37 FFI_ÁT_04 Molnár Ferenc, molnar.ferenc@ttk.elte.hu Ráeső és áteső NIR-VIS petrográfiai és mikrospektrofotometriai vizsgálatok szilárd fázisokon (geológiai, metallurgiai, archeológiai és környzeti mitákon)
38 FFI_ÁT_05 Aradi László, aradi.laszloelod@ttk.elte.hu, 0613722500/8353 fázisanalitika, 2D és 3D képalkotás
39 FFI_ÁAFT_01 Szikszay László, vízminták főion összetételének vizsgálata
40 FFI_ÁAFT_02 Szikszay László, vízminták főion összetételének vizsgálata
41 FFI_ÁAFT_03 Szikszay László, felszíni víztestekben történő hozammérés (hordozható eszköz)
42 FFI_ÁAFT_04 Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu talajmintavétel
43 FFI_ÁAFT_05 Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu talajmintavétel
44 FFI_ÁAFT_06 Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu talajmintavétel
45 FFI_ÁAFT_07 Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu talajmintavétel
46 FFI_ÁAFT_08 Báldi Katalin, katalin.baldi@ttk.elte.hu, 0613722500/8727 sztereomikroszkópos mikropaleontológiai rutin vizsgálat neogén anyagon, kor és környezet jelzés, illetve drill cuttings szedimentológiai leirása
47 FFI-MET-01 Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 PM1, PM2,5, PM4 és PM10 aeroszol részecskék mérése
48 FFI-MET-02 Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 léghőmérséket, légnedvesség mérése
49 FFI-MET-03 Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 léghőmérséket, légnedvesség mérése
50 FFI-MET-04 Weidinger Tamás, weidi@staff.eltte.hu, 0613722500/6612 Célzott mikro- és agrometeorológiai mérések/ talaj- és felszíni energiamérleg komponensek, felszínközeli profilok / kötöttballonos mérések / meteorológiai adatfeldolgozás / határráteg vizsgálatok
51 FFI_TEF_01 Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 10 cm-nél kisebb kőzet-, talajminták, régészeti leletek egyébb beágyazott vizsgálati minták csiszolása, vékonyítása, polírozása
52 FFI_TEF_02 Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 Különböző vizsgálati minták műgyantába való beágyazása buborékmentesen
53 FFI_TEF_03 Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 Száraz és nedves szitálással történő szemcseeloszlás vizsgálat
54 FFI_TEF_04 Novothny Ágnes, agnes.novothny@ttk.elte.hu, 0613722500/1803 Szemcsevizsgálat, szeparátum előkészítés
55 FFI_TEF_05 Novothny Ágnes, agnes.novothny@ttk.elte.hu, 0613722500/1803 lumineszcens kormeghatározás
56 FFI_KGT_01 Berkesi Márta, marta.berkesi@ttk.elte.hu, 0613722500/8332; Guzmics Tibor, tibor.guzmics@ttk.elte.hu, 0613722500/8339 anyagok és zárványaik mikroszkópos leírása, mikrotermometriai vizsgálata, és a hozzájuk szükséges mintaelőkészítés elvégzése
57 FFI_KGT_02 Fehér Kristóf, lorcs@hotmail.hu és Harangi Szabolcs, harangi.szabolcs@ttk.elte.hu elektronmikroszkópos képalkotás, fáziselemzés
58 FFI_KGT_03 Józsa Sándor, jozsa.sandor@ttk.elte.hu és Harangi Szabolcs, harangi.szabolcs@ttk.elte.hu kőzetminta preparátum készítés (mikroszkópos vékonycsiszolat, nehézásvány leválasztás), petrográfiai és nehézásványvizsgálatok
59 FFI_KTF_01 Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu laza szövetű anyagok/porok/kolloid rendszerek méreteloszlásának llézerdiffrakció és fényszórás elvű meghatározása
60 FFI_KTF_02 Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu UV-ViS spektrofotometriás vizsgálatok
61 FFI_KTF_03 Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu UV-ViS spektrofotometriás vizsgálatok
62 FFI_KTF_04 Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu Na, K, Mg meghatározás oldatokból lánfotometriás elven
63 FFI_GEOF_01 Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu szeizmikus kutatás: föld alatti szerkezetek akusztikus paramétereinek és geometriájának vizsgálata 4-500 m mélységig
64 FFI_GEOF_02 Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu geoelektromos kutatás (vertikális elektromos szondázás), szerkezetkutatás a felszín alatt 1-200 m mélységig
65 FFI_GEOF_03 Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu geoelektromos kutatás: részletes szerkezetkutatás a felszín alatt 1-40 m mélységig
66 FFI_GEOF_04 Surányi Gergely surda007@gmail.com anyagvizsgálat