Mit tudunk nyújtani?

Mit tudunk nyújtani?

Mit tudunk nyújtani?
A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum (KKIC) küldetése a karon kiemelt jelentőségű anyag- és élettudományi kutatások támogatása, a kutatásokhoz szükséges műszeregyüttes működtetése és nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése, pályázatokon való részvétel, a hallgatók bevonása a kutató munkába, részvétel a doktori képzésben. Fontos cél a rendelkezésre álló műszerpark hatékony működtetése, valamint az, hogy ezek az eszközök és K+F szolgáltatások az ipari- és egyéb külső Partnerek számára is hozzáférhetővé váljanak.

Az ipari- és más külső Partnerek részére a kutatólaboratóriumok számos kísérleti módszert és mérési technikát felölelő szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Kompetenciáink közé tartozik egyebek mellett a modern analitikai és anyagvizsgálati módszerek alkalmazása és fejlesztése (elektronmikroszkópos vizsgálatok, Raman-spektroszkópia, elektrokémiai- és elektroanalitikai vizsgálatok, akkumulátorok tesztelése, lézerdiffrakciós módszerek, Röntgen diffrakciós és Röntgen fluoreszcenciás módszerek, mágneses magrezonancia spektroszkópia, elektrokémiai-mechanikai és nanomechanikai karakterizáció, tömegspektroszkópiás módszerek, nukleáris kémiai módszerek, kormeghatározás stb.), a mérési adatok feldolgozása, a tanulmányozott rendszerek és folyamatok modellezése, illetve K+F feladatok megoldása a rendelkezésre álló eszközpark segítségével.