Szabályzatok

Szabályzatok

Szabályzatok
A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum (KKIC) küldetése a karon kiemelt jelentőségű anyag- és élettudományi kutatások támogatása, a kutatásokhoz szükséges műszeregyüttes működtetése és nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése, pályázatokon való részvétel, a hallgatók bevonása a kutató munkába, részvétel a doktori képzésben.

Fontos cél a rendelkezésre álló műszerpark hatékony működtetése, valamint az, hogy ezek az eszközök és K+F szolgáltatások az ipari- és egyéb külső Partnerek számára is hozzáférhetővé váljanak.

Interdiszciplináris megközelítéssel (jogi, pénzügyi, intézményi, innovációs, projektmenedzsment) támogatja az intézményi és vállalati környezet metszéspontján megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs kezdeményezéseket, együttműködéseket, szolgáltatásokat.

Dékáni Utasítás a Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum ügyrendjéről

2/2022. (08.30.) számú Dékáni Utasítás A kari helyiségek bérleti szerződés keretében történő hasznosításánál alkalmazandó bérleti díj mértékéről