Rólunk

Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum

Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum
A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum célja az egyetemi-ipari együttműködés megerősítése, a K+F tevékenységek támogatása és a Karon felhalmozott tudás és a nagy értékű műszerek bevonása a technológiai-ipari környezetbe. Mindezekhez olyan menedzsment környezetet biztosítunk, amely segíti a nemzetközi környezetben, illetve az intézményközi hálózatokban való eredményes pályázást is.

Az ELTE Intézményfejlesztési Tervében célul tűzi ki az ipari együttműködések erősítését. Ezért kiemelt területnek tekintjük az ELTE TTK kutatócsoportjaiban meglévő magas színvonalú szellemi és műszerpark hatékonyabb és eredményesebb hasznosítását, amely gazdasági eredményeket is teremthet a TTK számára. A Dékán javaslatára a Centrum az alábbi feladatcsoportokat látja el:

  • ipari kapcsolatok és szolgáltatási mechanizmusok támogatása
  • core-facility – műszerpark működtetése

Az ELTE TTK keretei között zajló kutatómunka ipari és társadalmi kapcsolatát és beágyazottságát hivatott megerősíteni a Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum, amely keretében elősegítjük az egyetemi-ipari együttműködéseket, megerősítjük a kétirányú (ipari-akadémia közötti) tudás és technológia transzfer folyamatokat, valamint megteremtjük az adminisztratív lehetőségeket az itt keletkező kutatási eredmények társadalmi/ipari alkalmazásának növeléséhez. Az ELTE TTK-n rendelkezésre álló és jelenleg is folyó kutatási tevékenységek alapján célunk létrehozni egy KFI és kutatási portfóliót és működtetni azt. A Centrum támogatást nyújt az ELTE TTK kutatócsoportjai szám olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, mely

nagy hangsúlyt fektet akár a nemzetközi környezetben, illetve az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges mechanizmusok kidolgozásra és felügyeletére is.

Interdiszciplináris megközelítéssel (jogi, pénzügyi, intézményi, innovációs, projektmenedzsment) támogatja az intézményi és vállalati környezet metszéspontján megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs kezdeményezéseket, együttműködéseket, szolgáltatásokat.

 

Centrummenedzser: Kacskovics-Bucsi Judit 
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel: 372-2684, 372-2500/8075
E-mail: judit.kacskovics@ttk.elte.hu

Alapító dokumentum