Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán működő Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum nem önálló szervezeti egység.

Hivatalos megnevezése, címe:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum

Rövidített neve: ELTE TTK KKIC

Angol nyelvű elnevezés: Research and Industrial Relations Center

Címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A Centrum dékáni irányítás alatt működik, a Dékán szakmai felügyelete és koordinációja mellett.

A Centrum az alábbi feladatcsoportokat látja el:

a) ipari kapcsolatok és szolgáltatási mechanizmusok támogatása egykapus rendszerben

b) a központi eszközpark („core-facilities”) működtetése és fejlesztése (a központi eszközpark a műszercentrum laboratóriumi infrastruktúráját, valamint a kari támogató infrastruktúra elemeit, a mechanikai műszerészi, az elektromos- és elektronikai műszerészi, illetve az üvegtechnikai műhelyeket foglalja magában).

c) az egyéb kapacitások „extended facilities” (azaz a kar kutatócsoportjai, intézetei által kezelt, további ipari szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló, felajánlott eszközpark) nyilvántartása és felügyelete.

A KKIC kiemelt célja az eszközpark hatékony működtetése, valamint annak megkönnyítése, hogy ezek az eszközök külső partnerek számára is hozzáférhetők legyenek.

A Centrum tevékenységét a 4/2020 (06.08.) számú dékáni utasítást módosító dokumentumban (4/2020. (09.12.) számú dékáni utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum ügyrendjéről”) rögzített ügyrendnek megfelelően folytatja.