Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

A

Archeometriai vizsgálatok

D

DNS-analízis

E

elektrokémiai áramforrások vizsgálata,  akkumulátorok tesztelése
elektrokémiai impedancia spektroszkópiás vizsgálatok
elektrokémiai korróziós vizsgálatok
elektrokémiai-mechanikai vizsgálatok bending beam módszerrel

F

Félvezetők tesztelése
Fluidum- és olvadékzárványok összetételének meghatározása

G

Gemmológiai vizsgálatok

H

Hatóanyag-vizsgálat

I

In vivo & in vitro analízisek (haj, bőr)

K

Kristályos fázisok szerkezetvizsgálata
Kristályossági fok, orientációvizsgálat
Kristályzárványok, szételegyedési lamellák meghatározása

L

Lipidek, proteinek, aminosavak vizsgálata

M

Mérések Horiba XGT7200V mikro-XRF készülékkel

Műszeres analitika (elemmeghatározás Horiba XGT7200V mikro-XRF készülékkel)

P

Polimerek vizsgálata
Polimorfok meghatározása, elkülönítése

R

Röntgen-fluoreszcencia spektroszkópia (röntgen-fluoreszcencia spektroszkópián alapuló kvalitatív elemanalitikai mérések)

Sz

Szén-nanocsövek vizsgálata

T

Tűzálló anyagok vizsgálata

V

Valósidejű reakciók, kölcsönhatások ellenőrzése
Vegyületek eloszlása a vizsgált mintában