Elektrokémiai Anyagtudomány, Energiatároló Eszközök és Korrózió Laboratórium

Elektrokémiai Anyagtudomány, Energiatároló Eszközök és Korrózió Laboratórium
Az Elektrokémiai anyagtudomány, energiatároló eszközök és korrózió laboratórium (EEKL) tevékenysége az elektrokémia tudományának számos területére kiterjed, magában foglalva az alap- és alkalmazott kutatásokat is.

A laboratórium vállalja különféle elektrokémiai vizsgálatok (pl. voltammetriás vizsgálatok, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, akkumulátortesztelés, elektroanalitikai vizsgálatok) elvégzését.

Szolgáltatásaink partnereink számára

Rutin mérési módszerek

 • Voltammetriás módszerek (pl. polarizációs görbék felvétele, CV: ciklikus voltammetria, kettős dinamikus voltammetria)
 • Elektrokémiai paraméterek mérése az idő függvényében (pl. kronoamperometria, kronopotenciometria)

 • Impedanciamérések (EIS: elektrokémiai impedanciaspektroszkópia)
 • Kvarckristály mikromérleg
 • Elektrokémiai-mechanikai vizsgálatok (pl. elektrokémiai bending beam módszer)
 • Elektroanalitikai vizsgálatok
 • Elektromos vezetés és pH mérése
 • Speciális területek:
 • Elektrokémiai anyagtudomány, korrózió, anódos fémoldódás, passziválódás, kompozitok, kémiai redukciós bevonatok
 • Elektrolitok és elektrolitoldatok vizsgálata
 • Környezeti elektrokémia (szennyező anyagok detektálása, extrakciója, illetve elbontása)
 • Elektrokémiai szintézisek elektrolizáló cellákban
 • Molekuláris elektrokémia, szerves és szervetlen vegyületek elektrokémiai átalakítása (szintézis, analízis)
 • Elektrokémiailag aktív felületi rétegek, redoxi és elektronvezető polimerek, sokmagvú komplexek, elektrokémiailag módosított fémoxidok, stb. előállítása, tulajdonságaik meghatározása (töltéstranszport mechanizmusa és kinetikája, egyensúlyok), valamint alkalmazásuk (elektrokatalízis, elektrooptikai kijelzők, gázérzékelők, potenciometriás és amperometriás szenzorok)
 • Akkumulátorok tesztelése, elektródok vizsgálata (pl. folyadékáramlásos akkumulátorok, ólomakkumulátorok)
 • Az akkumulátorokban használt anyagok elektrokémiai vizsgálata (elektródok, elektrolitok és elektrolitoldatok vizsgálata, szerkezeti anyagok elektrokémiai vizsgálata)
 • Szilárd fázisú elektrokémia és elektroanalitika
 • Nanoelektrogravimetria

Rendelkezésünkre álló eszközök

 • Elektrokémiai munkaállomások (Pl. Metrohm Autolab PGSTAT302N, Zahner IM6, BioLogic VSP 092-10)
 • Laboratóriumi tápegységek
 • EQCM
 • Elektrokémiai bending beam mérőrendszer, MOS
 • A megrendelő saját eszközeivel végzendő mérések kivitelezését is vállaljuk

Kapcsolat

Árak

Az árakat illetően tekintse meg a laboratóriumban végzett rutinmérések ellenértékét az Árak menüpont alatt, vagy kérjen egyéni árajánlatot munkatársainktól.

Betekintés a laboratóriumban folyó kutatómunkába

Betekintés a laboratóriumban folyó kutatómunkába

0

/

0

0

/

0