Raman Mikrospektroszkóp Laboratórium

Raman Mikrospektroszkóp Laboratórium
A Raman Mikrospektroszkóp Laboratórium lehetővé teszi a roncsolásmentes mikrofázis-analízis vizsgálatok elvégzését szerves és szervetlen, különböző halmazállapotú (gáz, folyadék, szilárd) és eredetű (pl. környezeti, technológiai, biológiai, régészeti, műtárgy) mintákon, pontmérések vagy térképezések segítségével.

Műszer

HORIBA JobinYvon LabRAM HR típusú, nagy felbontású, konfokális Raman-mikrospektrométer

Általános ismertető

A Raman-spektroszkópia a rezgési spektroszkópiai módszerek egyike. A rezgési spektroszkópiai módszerekkel a molekulákban vagy kristályos anyagokban lévő kötések (kötött atomcsoportok) rezgései, periodikus oszcillációi vizsgálhatók, így áttételesen egyszerre kémiai és lokális szerkezeti információt képesek megmutatni. A Raman-szórás a látható fény rugalmatlan szóródása egyes kötések, illetve atomcsoportok rezgőmozgásán.

A Raman-spektroszkópiában az ebből származó, gyenge, szórt fényt vizsgáljuk. Az atomi elrendeződések különbsége (összetételbeli vagy szerkezeti eltérések) a Raman-szórási sávok spektrális helyzetében, vagyis a Raman-spektrumok különbözőségében is megmutatkozik. Ennek megfelelően a teljes spektrumok alapján egyszerű, gyors fázisazonosításra nyílik lehetőség („ujjlenyomat-technika”), illetve egyes szórási sávok spektrális paramétereiből fizikai vagy kémiai tulajdonságok (feszültség, hibasűrűség, kémiai helyettesítés stb.) számszerűsítésére is van lehetőség.

A vizsgálat a mért anyagot nem roncsolja, a legegyszerűbb esetben még minta-előkészítésre sincs szükség. A Raman-mikroszkópi berendezésben minden anyag mérhető, melyről mikroszkópi kép készíthető. A mozgatható mintaasztallal felszerelt Raman-mikrospektrométer a spektrumokból azonosított anyagok vagy tulajdonságok térbeli (xy, xz, de akár xyz) eloszlásának vizsgálatára is alkalmas makro- és mikro-felbontással. Kiegészítő eszközökkel a Raman-mikrospektroszkóp képessé tehető nagyméretű objektumok (műtárgyak, régészeti leletek stb.), illetve folyadékok mérésére is.


Alkalmazási területek

Föld- és környezettudományok

 • Kristályos fázisok szerkezetvizsgálata
 • Polimorfok meghatározása, elkülönítése
 • Fluidum- és olvadékzárványok összetételének meghatározása
 • Kristályzárványok, szételegyedési lamellák meghatározása
 • Gemmológiai vizsgálatok
 •  Archeometriai vizsgálatok

Biológia/Élettudományok

 • DNS-analízis
 • In vivo & in vitro analízisek (haj, bőr)
 • Lipidek, proteinek, aminosavak vizsgálata

Kémia/Technológia

 • Kristályossági fok, orientációvizsgálat
 • Polimerek vizsgálata
 • Tűzálló anyagok vizsgálata
 • Félvezetők tesztelése
 • Szén-nanocsövek vizsgálata

Gyógyszerészet

 • Hatóanyag-vizsgálat
 • Vegyületek eloszlása a vizsgált mintában
 • Valósidejű reakciók, kölcsönhatások ellenőrzése

Hiperspektrális Raman-térképek amfibol fluidumzárványairól stájer-medencei felsőköpeny xenolitból (Aradi et al., 2019).

Raman-térképek gránátban található multifázisú fluidumzárványról, Cabo Ortegal komplexumból származó eklogitból (Spránitz et al., 2022).

Raman térkép beton/gránit határfelületéről a Bátaapáti radioaktív hulladéktároló falán (Szabó-Krausz et al., 2021).


A laboratórium bemutatása

Az FFI Raman-laboratóriumában egy HORIBA JobinYvon LabRAM HR típusú eszköz működik. A berendezés egy diszperzív elven működő, élszűrőket alkalmazó, nagy felbontású konfokális Raman-mikrospektrométer.

A műszer jelen kiépítettségében főként az alábbi típusú mérések kivitelezésére alkalmas:

 • Raman-spektroszkópiai, illetve lézergerjesztésű fotolumineszcens pontmérések (pl. fázisazonosítás átlátszó és opakásványokban, fluidum- és szilárd zárványokban, fizikai tulajdonságok vagy kémiai koncentrációk számszerűsíthető meghatározása)

 • Raman-spektroszkópiai méréseken alapuló térképezés (nagyszámú pontmérésből álló síkmetszetek vízszintesen és függőlegesen – fázisok, illetve fizikai és kémiai paraméterek térbeli eloszlása, változása, aránya)

 • kontrollált atmoszférában történő mérések (hűthető-fűthető tárgyasztallal alacsony, illetve magas hőmérsékleten végzett kísérletek)

 • nagy méretű, pl. régészeti tárgyak sérülésmentes vizsgálata

 • folyadékok mérése

Típus

LabRAM HR UV–VIS–NIR

Gyári szám

L/3/734

Fókusztáv

800 mm

Optikai rácsok

600 vonal/mm

 

1800 vonal/mm

Lézerforrások

532 nm (zöld) Nd:YAG frekvenciakétszerezett DPSS lézer, 130 mW

 

633 nm (piros) He–Ne gázlézer, 17 mW

 

785 nm (NIR) diódalézer, 130 mW

Mikroszkóp

Olympus BXFM nyílt mintaterű mikroszkóp

Objektívek

10× (NA 0,25), 50× LWD (NA 0,5), 100× (NA 0,9)

Mintaasztal

motorizált Märzhäuser XYZ-asztal (0,1 µm lépésköz)

 

forgatható tárgyasztal

 

teljesen leszerelhető váz nyílt mintatérhez

Detektor

Andor iDUS CCD (1024×256 pixel, pixelméret 26 µm, Peltier-hűtés -70 °C-ra)

Speciális kiegészítők

 

SWIFT-mód

gyors térképezéshez

DuoScan

tükrös sugárpásztázó eszköz léptető, léptető-átlagoló (macrospot) és átlagoló módokkal

SuperHead száloptikás mérőfej

10 m száloptikával csatlakoztatott mobil mérőfej, nagy méretű vagy bonyolult alakú tárgyak mérésére (532 nm-es gerjesztéshez) makroobjektívvel és normál mikroszkópi objektívvel való használatra

LINKAM hűthető–fűthető tárgyasztal

mikrotermometriai mérésekre (-196-tól 600 [1500] °C-ig)

90°-os objektívfoglalat

az optikai tengelyt vízszintesre fordítja, nagy méretű mintákhoz makroobjektívvel és normál mikroszkópi objektívvel való használatra

Kétutas folyadékküvetta-tartó

folyadékminták mérésére, a dupla sugárutas kialakítás az intenzitás növelésére szolgál

 


Publikációk

Márta Berkesi; Tibor Guzmics, Csaba Szabó, Jean Dubessy, Robert J. Bodnar, Károly Hidas, Kitti Ratter (2012): The role of CO2-rich fluids in trace element transport and metasomatism in the lithospheric mantle beneath the Central Pannonian Basin, Hungary, based on fluid inclusions in mantle xenoliths. Earth and Planetary Science Letters, 331-332: 8-20. DOI: 10.1016/j.epsl.2012.03.012 

Zoltán Kern, Miklós Kázmér, Mariann Bosnakoff, Tamás Váczi, Bernadett Bajnóczi, Lajos Katona (2012): Incremental growth and mineralogy of Pannonian (Late Miocene) sciaenid otoliths: paleoecological implications. Geologica Carpathica. Geologica Carpathica, 63(2): 175-178. DOI: 10.2478/v10096-012-0014-6 

Gabriella Kiss, Ferenc Molnár, Federica Zaccarini (2012): Fluid inclusion studies in datolite of low grade metamorphic origin from a Jurassic pillow basalt series in northeastern Hungary. Central European Journal of Geosciences, 4(2): 261-274. DOI: 10.2478/s13533-011-0050-2

Benedek Gál, Ferenc Molnár, Tibor Guzmics, Aberra Mogessie, Csaba Szabó, Dean M. Peterso (2013): Segregation of magmatic fluids and their potential in the mobilization of platinum-group elements in the South Kawishiwi Intrusion, Duluth Complex, Minnesota – evidence from petrography, apatite geochemistry and coexisting fluid and melt inclusion. Ore Geology Reviews, 54: 59-80. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2013.03.001

Silvio Ferrero, Roberto Braga, Márta Berkesi, Bernardo Cesare, Neija Laridhi Ouazaa (2014). Production of metaluminous melt during fluid-present anatexis: an example from the Maghrebian basement, La Galite Archipelago, central Mediterranean. Journal of Metamorphic Geology, 32(2): 209–225. DOI :10.1111/jmg.12068

Csilla Orgel, Ákos Kereszturi, Tamás Váczi, Gernot Groemer, Birgit Sattler (2014): Scientific results and lessons learned from an integrated crewed Mars exploration simulation at the Rio Tinto Mars analogue site. Acta Astronautica, 96(2): 736-748 DOI: 10.1016/j.actaastro.2013.09.014

Sabina Strmic Palinkas, Wegner Reinhard, Andrea Cobic, Ladislav Antun Palinkas, Sandra De Brito Barreto, Tamás Váczi, Vladimir Bermanec (2014): The role of magmatic and hydrothermal processes in the evolution of Be-bearing pegmatites: Evidence from beryl and its breakdown products. American Mineralogist, 99(2-3): 424–432. DOI: 10.2138/am.2014.4500 

Bea Botka, Melinda E. Füstös, Hajnalka M. Tóháti, Katalin Németh, Gyöngyi Klupp, Zsolt Szekrényes, Dorina Kocsis, Margita Utczás, Edit Székely, Tamás Váczi, György Tarczay, Rudi Hackl, Thomas W. Chamberlain, Andrei N. Khlobystov, Katalin Kamarás (2014): Interactions and Chemical Transformations of Coronene Inside and Outside Carbon Nanotubes. Small, 10(7): 1369-1378. DOI: 10.1002/smll.201302613

Gabriella B. Kiss, Giorgio Garuti, Federica Zaccarini (2015): Fluid inclusion study of the Boccassuolo VMS-related stockwork deposit (Northern-Apennine ophiolites, Italy). Geologica Croatica, 68(3): 285-302. DOI: 10.4154/GC.2015.22

Réka Káldos, Tibor Guzmics, Mitchell Roger H., John Barry Dawson; Ralf Milke, Csaba Szabó (2015): A melt evolution model for Kerimasi volcano, Tanzania: Evidence from carbonate melt inclusions in jacupirangite. Lithos, 238: 101-119. DOI:10.1016/j.lithos.2015.09.011

Tibor Pasinszki, Melinda Krebsz, László Kótai, István E. Sajó, Zoltán Homonnay, Ernő Kuzmann, László F. Kiss, Tamás Váczi, Imre Kovács (2015): Nanofurry magnetic carbon microspheres for separation processes and catalysis: synthesis, phase composition, and properties. Journal of Materials Science, 50(22): 7353-7363. DOI: 10.1007/s10853-015-9292-6

Ágnes Baricza, Bernadett Bajnóczi, Mária Tóth, Réka Káldos, Csaba Szabó (2015). Characterization of particulate matter in attic and settled dusts collected from two buildings in Budapest, Hungary. Geological Society, London, Special Publications, 416(1): 239–252. DOI:10.1144/sp416.14 

Csilla Király, Eszter Sendula, Ágnes Szamosfalvi, Réka Káldos, Péter Kónya, István J. Kovács, Judit Füri, Zsolt Bendő, György Falus (2016): The relevance of dawsonite precipitation in CO2 sequestration in the Mihályi-Répcelak area, NW Hungary. Geological Society, London, Special Publications, 435: 405-418. DOI: 10.1144/SP435.1

Ferenc Molnár, Harry Oduro, Nick D. J. Cook, Esa Pohjolainen, Ágnes Takács, Hugh O’Brien, Lassi Pakkanen, Bo Johanson, Richard Wirth (2016): Association of gold with uraninite and pyrobitumen in the metavolcanic rock hosted hydrothermal Au-U mineralisation at Rompas, Peräpohja Schist Belt, northern Finland. Mineralium Deposita, 51: 687-702. DOI: 10.1007/s00126-015-0636-6

Gabriella B. Kiss, Erika Oláh, Frederica zaccarini, Sándor Szakáll (2016): Neotethyan rifting-related ore occurrences: study of an accretionary mélange complex (Darnó Unit, NE Hungary). Geologica Carpathica, 67: 105-115.  DOI: 10.1515/geoca-2016-0006

Munjae Park, Márta Berkesi, Haemyeong Jung, Youngwoo Kil (2017): Fluid infiltration in the lithospheric mantle beneath the Rio Grande Rift, USA: a fluid-inclusion study. European Journal of Mineralogy, 29(5): 807-819. DOI: 10.1127/ejm/2017/0029-2658

Márta Berkesi, Réka Káldos, Munjae Park, Csaba Szabó, Tamás Váczi, Kálmán Török, Bianca Németh, György Czuppon (2017): Detection of small amounts of N2 in CO2-rich high density fluid inclusions from mantle xenoliths. European Journal of Mineralogy, 29: 423-431. DOI: 10.1127/ejm/2017/0029-2615.

Tamás Váczi, Lutz Nasdala (2017): Electron-beam-induced annealing of natural zircon: a Raman spectroscopic study. Physics and Chemistry of Minerals, 44: 389-401 DOI: 10.1007/s00269-016-0866-x

Zoltán Kern, Miklós Kázmér, Tamás Müller, András Specziár, Alexandra Németh, Tamás Váczi (2017): Fusiform vateritic inclusions observed in European eel (Anguilla Anguilla L.) sagittae. Acta Biologica Hungarica 68(3): 267-278. DOI: 10.1556/018.68.2017.3.4

Peter Koděra, Ágnes Takács, Martin Racek, František Šimko, Jarmila Luptáková, Tamás Váczi, Peter Antal (2017): Javorieite, KFeCl3: a new mineral hosted by salt melt inclusions in porphyry gold systems. European Journal of Mineralogy (2017) 29(6): 995–1004. DOI: 10.1127/ejm/2017/0029-2672

Tamás G. Weiszburg, Katalin Gherdán, Kitti Ratter, Norbert Zajzon, Zsolt Bendő, György Radnóczi, Ágnes Takács, Tamás Váczi, Gábor Varga, György Szakmány (2017): Medieval Gilding Technology of Historical Metal Threads Revealed by Electron Optical and Micro-Raman Spectroscopic Study of Focused Ion Beam-Milled Cross Sections. Anal. Chem. 89(20): 10753-10760. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b01917

Tamás Spránitz, Benjámin Váczi, Thomas Pieter Lange, Sándor Józsa, (2017): Jégszállította dumortierites gneisz, klinohumitos márvány és szkapolitos amfibolit a Duna pleisztocén kavicsanyagában, Bulletin of the Hungarian Geological Society (Földtani Közlöny), 147(3): 311-326. DOI: 10.23928/foldt.kozl.2017.147.3.311

Ágnes Takács, Ferenc Molnár, Judit Turi, Aberra Mogessie, John C. Menzies (2017): Ore Mineralogy and Fluid Inclusion Constraints on the Temporal and Spatial Evolution of a High-Sulfidation Epithermal Cu-Au-Ag Deposit in the Recsk Ore Complex, Hungary. Economic Geology, 112(6): 1461-1481. DOI: 10.5382/econgeo.2017.4517

Tommaso Tacchetto, Omar Bartoli, Bernardo Cesare, Márta Berkesi, László Előd Aradi, Gregory Dumond, Csaba Szabó (2018): Multiphase inclusions in peritectic garnet from granulites of the Athabasca granulite terrane (Canada): Evidence of carbon recycling during Neoarchean crustal melting. Chemical Geology, 508: 197-209

Ágnes Görög, Eszter Balassi, Tamás Váczi (2018): Nothia ex gr. excelsa (Grzybowski, 1898), ‘flysch-type’ agglutinated foraminifera from the Karpatian (Early-Miocene) of Hungary. Historical Biology, 30(3): 327-335. DOI: 10.1080/08912963.2016.1278444

Bernadett Bajnóczi, Géza Nagy, György Sipos, Zoltán May, Tamás Váczi, Mária Tóth, Ildikó Boros, Manga Pattantyús (2018): Material analysis and TL dating of a Renaissance glazed terracotta Madonna statue kept in the Museum of Fine Arts, Budapest. Journal of Cultural Heritage, 33: 60-70. DOI: 10.1016/j.culher.2018.03.015

Jukka-Pekka Ranta, Ferenc Molnár, Eero Hanski, Nick Cook (2018): Epigenetic gold occurrence in a Paleoproterozoic meta-evaporitic sequence in the Rompas-Rajapalot Au system, Peräpohja belt, northern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 90: 69–108. DOI: 10.17741/bgsf/90.1.004

Gabriella B. Kiss, Tamás Zagyva, Domokos Pásztor, Federica Zaccarini (2018): Submarine hydrothermal processes, mirroring the geotectonic evolution of the NE Hungarian Jurassic Szarvaskő Unit. International Journal of Earth Sciences, 107: 2671-2688, DOI: 10.1007/s00531-018-1619-5 

Enikő Bali, Margaret E. Hartley, Sæmundur A. Halldórsson, Gudmundur H. Gudfinnsson, Sigurdur Jakobsson (2018): Melt inclusion constraints on volatile systematics and degassing history of the 2014–2015 Holuhraun eruption, Iceland. Contributions to Mineralogy and Petrology 173(9)

Tamás Spránitz, Sándor Józsa, Zoltán Kovács, Benjámin Váczi, Kálmán Török (2018): Magmatic and metamorphic evolution of tourmaline-rich rocks of the Sopron area, Eastern Alps (W-Hungary). Journal of Geosciences, 63: 175–191. DOI: 10.3190/jgeosci.263

László Előd Aradi, Márta Berkesi, Csaba Szabó (2019): Felsőköpeny fluidumok összetétele és eredete fluidumzárvány-vizsgálatok alapján a Stájer-medence amfibolgazdag harzburgit xenolitjában. Bulletin of the Hungarian Geological Society, 149(1)

Tibor Guzmics, Márta Berkesi, Robert J. Bodnar, András Fall, Enikő Bali, Ralf Milke, Enikő Vetlényi, Csaba Szabó (2019): Natrocarbonatites: A hidden product of three-phase immiscibility. Geology 47(6): 527–530. DOI: 10.1130/G46125.1

Márta Berkesi, György Czuppon, Csaba Szabó, István Kovács, Silvio Ferrero, Marie-Christine Boiron, Chantal Peiffert (2019): Pargasite in fluid inclusions of mantle xenoliths from northeast Australia (Mt. Quincan): evidence of interaction with asthenospheric fluid. Chemical Geology, 508: 182-196 DOI: 10.1016/j.chemgeo.2018.06.022

Herta Effenberger, Sándor Szakáll, Béla Fehér, Tamás Váczi, Norbert Zajzon (2019): Rudabányaite, a new mineral with a [Ag2Hg2]4+ cluster cation from the Rudabánya ore deposit (Hungary). European Journal of Mineralogy 31(3): 537-547. DOI: 10.1127/ejm/2019/0031-2830

Tibor Pasinszki, Melinda Krebsz, Deepak Chand, László Kótai, Zoltán Homonnay, István E. Sajó, Tamás Váczi (2019): Carbon microspheres decorated with iron sulfide nanoparticles for mercury(II) removal from water. Journal of Materials Sciences 55, 1425-1435. DOI: 10.1007/s10853-019-04032-3

László E. Aradi, Enikő Bali, Levente Patkó, Károly Hidas, István J. Kovács, Alberto Zanetti, Carlos J. Garrido, Csaba Szabó (2020): Geochemical evolution of the lithospheric mantle beneath the Styrian Basin (Western Pannonian Basin). Lithos, 378, 105831. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105831

Bruna B.Carvalho, Omar Bartoli, Bernardo Cesare, Tommaso Tacchetto, Omar Gianola, Fabio Ferri, László E. Aradi, Csaba Szabó (2020): Primary CO2-bearing fluid inclusions in granulitic garnet usually do not survive. Earth and Planetary Science Letters, 536: 2411-2502 DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116170

Manfredo Capriolo, Andrea Marzoli, László E. Aradi, Sara Callegaro, Jacopo Dal Corso, Robert J. Newton, Benjamin J. W. Mills, Paul B. Wignall, Omar Bartoli, Don R. Baker, Nasrrddine Youbi, Laurent Remusat, Richard Spiess, Csaba Szabó (2020): Deep CO2 in the end-Triassic Central Atlantic Magmatic Province. Nature Communications, 11(1): 1670 DOI: 10.1038/s41467-020-15325-6

Eszter Rápó, László Előd Aradi, Ábel Szabó, Katalin Posta, Robert Szép, Szende Tonk (2020): Adsorption of Remazol Brilliant Violet-5R Textile Dye from Aqueous Solutions by Using Eggshell Waste Biosorbent. Scientific Reports, 10(1): 8385 DOI: 10.1038/s41598-020-65334-0

István Dunkl, Hilmar von Eynatten, Sergio Andò, Keno Lünsdorf, Andrew Morton, Bruce Alexander, László Aradi, Carita Augustsson, Heinrich Bahlburg, Marta Barbarano, Aukje Benedictus, Jasper Berndt, Irene Bitz, Flora Boekhout, Tim Breitfeld, João Cascalho, Pedro J.M.Costa, Ogechi Ekwenye, Kohki Yoshida (2020): Comparability of heavy mineral data – The first interlaboratory round robin test. Earth-Science Reviews, 211. DOI: 10.1016/j.earscirev.2020.103210

Enikő Bali, László E. Aradi, Robert Zierenberg, Larryn W. Diamond, Thomas Pettke, Ábel Szabó, Gudmundur H. Gudfinnsson, Gudmundur Ó. Fridleifssson, Csaba Szabó (2020): Geothermal energy and ore-forming potential of 600oC mid-ocean-ridge hydrothermal fluids. Geology, 48(12): 1221-1225. DOI: 10.1130/G47791.1

Márta Berkesi, Enikő Bali, Robert J. Bodnar, Ábel Szabó, Tibor Guzmics (2020): Carbonatite and highly peralkaline nephelinite melts from Oldoinyo Lengai Volcano, Tanzania: The role of natrite-normative fluid degassing. Gondwana Research, 85: 76-83. DOI: 10.1016/j.gr.2020.03.013

Dorottya Györkös, Bernadett Bajnóczi, György Szakmány, Máté Szabó, Ralf Milke, László Előd Aradi, Mária Tóth (2020): Provenance and production technology of late medieval ‘Besztercebánya/Banská Bystrica–type’ high-quality stove tiles. Archaeological and Anthropological Sciences, 12: 1-23. DOI:10.1007/s12520-020-01221-z

Zsuzsanna Szabó-Krausz, László Előd Aradi, Csilla Király, Péter Kónya, Patrik Török, Csaba Szabó, György Falus (2021): Signs of in-situ geochemical interactions at the granite–concrete interface of a radioactive waste disposal. Applied Geochemistry, 126: 104881. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2021.104881

Nóra Liptai, Márta Berkesi, Levente Patkó, Robert J. Bodnar; Suzanne Y. O’Reilly, William L. Griffin, Csaba Szabó (2021): Characterization of the metasomatizing agent in the upper mantle beneath the northern Pannonian Basin based on Raman imaging, FIB-SEM, and LA-ICP-MS analyses of silicate melt inclusions in spinel peridotite. American Mineralogist, 106(5): 685–700. DOI: 10.2138/am-2021-7292

Zsuzsa Molnár, Gabriella B. Kiss, Ferenc Molnár, Tamás Váczi, György Czuppon, István Dunkl, Federica Zaccarini, István Dódony (2021): Epigenetic-Hydrothermal Fluorite Veins in a Phosphorite Deposit from Balaton Highland (Pannonian Basin, Hungary): Signatures of a Regional Fluid Flow System in an Alpine Triassic Platform. Minerals, 11(6): 640. DOI: 10.3390/min11060640

Melinda Krebsz, László Kótai, István E. Sajó, Tamás Váczi, Tibor Pasinszki (2021): Carbon Microsphere-Supported Metallic Nickel Nanoparticles as Novel Heterogeneous Catalysts and Their Application for the Reduction of Nitrophenol. Molecules, 26(18): 5680. DOI: 10.3390/molecules26185680

Kata Molnár, László Előd Aradi, Gabriella Obbágy, Szilvia Kövér, László Fodor, Zsolt Benkó, Csaba Szabó (2021): Szenes anyagok maximális átalakulási hőmérsékletének meghatározása Raman-spektroszkópiai mérésekkel: standardizálás és esettanulmány az Aggtelek–Rudabányai-hegységből. Bulletin of the Hungarian Geological Society. 151(1) DOI: 10.23928/foldt.kozl.2021.151.1.37

Alireza Eslami, Benjamin Malvoisin, Giovanni Grieco, László Előd Aradi, Claudio Marchesi, Alessandro Cavallo, Alessandra Montanini, Giulio Borghini, Ryan Mathur, Kei Ikehata, Donald W. Davis, Chun-Hui Li, Csaba Szabó (2021): Native copper formation associated with serpentinization in the Cheshmeh-Bid ophiolite massif (Southern Iran). Lithos, 382-383: 105953. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105953

Manfredo Capriolo, Andrea Marzoli, László E. Aradi, Michael R. Ackerson, Omar Bartoli, Sara Callegaro, Jacopo Dal Corso, Marcia Ernesto, Eleonora M. Gouvêa Vasconcellos, Angelo De Min, Robert J. Newton, Csaba Szabó (2021): Massive methane fluxing from magma–sediment interaction in the end-Triassic Central Atlantic Magmatic Province. Nature Communications, 12: 5534. DOI: 10.1038/s41467-021-25510-w

Eszter Sendula, Héctor M. Lamadrid, J. Donald Rimstidt, Matthew Stele-MacInnis, D. Matthew Sublett Jr. László E. Aradi, Csaba Szabó, Mark J. Caddick, Zoltán Zajacz, Robert J. Bodnar (2021): Synthetic Fluid Inclusions XXIV. In situ Monitoring of the Carbonation of Olivine Under Conditions Relevant to Carbon Capture and Storage Using Synthetic Fluid Inclusion Micro-Reactors: Determination of Reaction Rates. Frontiers in Climate 3:722447. DOI: 10.3389/fclim.2021.722447

Tamás Spránitz, , Csaba Szabó, Sándor Józsa, Márta Berkesi (2021): Retrográd metamorfózishoz kapcsolódó fluidumok egy variszkuszi szubdukciós csatornában: fluidumzárvány-vizsgálatok a Cabo Ortegal Komplexum ultrabázisos kőzeteiben. Bulletin of the Hungarian Geological Society (Földtani Közlöny), 151(2): 121-136. DOI: 10.23928/foldt.kozl.2021.151.2.121

János Gyarmati, Boglárka Maróti, Zsolt Kasztovszky, Boglárka Döncző, Zita Szikszai, László E. Aradi, Judith Mihály, Gerald Koch, Veronika Szilágyi (2022): Hidden behind the mask: An authentication study on the Aztec mask of the Museum of Ethnography, Budapest, Hungary. 3: 111236 DOI: 10.1016/j.forsciint.2022.111236

Tamás Spránitz, José Alberto Padrón‐Navarta, Csaba Szabó, Ábel Szabó, Márta Berkesi (2022): Abiotic passive nitrogen and methane enrichment during exhumation of subducted rocks: primary multiphase fluid inclusions in high‐pressure rocks from the Cabo Ortegal Complex, NW Spain. Journal of Metamorphic Geology, 1-29. DOI: 10.1111/jmg.12666

Szende Tonk, László Előd Aradi, Gábor Kovács, Alexandru Turza, Eszter Rápó (2022): Effectiveness and Characterization of Novel Mineral Clay in Cd2+ Adsorption Process: Linear and Non-Linear Isotherm Regression Analysis. Water, 14(3): 279  DOI: 10.3390/w14030279


Kapcsolat

Cím:

1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C, -1. emelet, -1.507 szoba

Kapcsolattartó:

Guzmics Tibor
+36-1-372-2500/8339
tibor.guzmics@ttk.elte.hu

A szakmai anyagot összeállította:

Dr. Berkesi Márta és Dr. Váczi Tamás

A műszer beszerzésében részt vett és fenntartásában aktívan részt vevő kutatók és hallgatók: 

Dr. Molnár Ferenc, Dr. Szabó Csaba, Dr. Berkesi Márta, Dr. Aradi László , Dr. Váczi Tamás,  
Szabó Ábel, Hegedűs Máté, Spránitz Tamás és Dr. Guzmics Tibor.


Árak

Raman mikrospektroszkóp használata: HORIBA JobinYvon LabRAM HR típusú, nagy felbontású, konfokális Raman-mikrospektrométer, Olympus BXFM optikai mikroszkóp mozgatható tárgyasztallal, spektrumok/térképek kiértékelése LabSpec v6.5.1 szoftverrel.

Az árakat illetően tekintse meg a laboratóriumban végzett rutinmérések ellenértékét az Árak menüpont alatt, vagy kérjen egyéni árajánlatot munkatársainktól.

Betekintés a RAMAN Laboratórium műszerparkjába

Betekintés a RAMAN Laboratórium műszerparkjába

0

/

0

0

/

0